Profesyonel yardımla

Yasal haklarınızı öğrenin

Phone

05466824830

  • Limited Şirket BİRİNCİ BÖLÜM Tanım ve Kuruluş A) Kavram MADDE 573- (1) Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. (2) Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde […]