Profesyonel yardımla

Yasal haklarınızı öğrenin

Phone

05466824830

  • kıymetli evrak BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler A) Kıymetli evrakın tanımı MADDE 645- (1) Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez. B) Senetten doğan borç MADDE 646- (1) Kıymetli evrakın borçlusu, ancak senedin teslimi karşılığında ödeme ile yükümlüdür. (2) Hile veya ağır kusuru bulunmadıkça borçlu, vade […]