Profesyonel yardımla

Yasal haklarınızı öğrenin

Phone

05466824830

  • iptal davalarıı : İdarenin hukuka uygunluğunu denetlemeye imkân veren da­valar bu tip dâvalardır. Dava konusu olan işlemin hukuka uygun­luğu denetlenir, dava sonunda işlem iptal edilir veya dava red­dedilir. Bu davalarla yargılanan idare değil, idari işlemdir. İdari eylemler aleyhine iptal davası açılamaz, işlemin iptali halinde o işlem yerine kaim olacak bir direktif verme söz konusu değildir, […]