Profesyonel yardımla

Yasal haklarınızı öğrenin

Phone

05466824830

  • iflasın ertelenmesi İFLASIN ERTELENMESİ KONUSUNUN MEVZUATTAKİ YERİ İflasın ertelenmesi konusu mevzuatımızda Türk Ticaret Kanunu’nun 324. ve İcra İflas Kanunu’nun 179. maddeleri ile yer almaktadır. 1.1. Türk Ticaret Kanunu’nun 324. Maddesi Türk Ticaret Kanun’unun İdarenin Vazifeleri üst başlığı altındaki “ Şirketin mali durumunun bozulması halinde” başlıklı 324. maddesi “Son yıllık bilançodan esas sermayenin yarısının karşılıksız kaldığı […]