Profesyonel yardımla

Yasal haklarınızı öğrenin

Phone

05466824830

  • İdare hukuku İdare hukukunun, geniş ve dar olmak üzere 2 farklı tanımı yapılabilir. Kısaca idare hukuku; idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kamu hukuku kurallarının bütünüdür. İdare kavramı hem kamu kesimi hem de özel kesim için geçerlidir. İdare hukukunun konusu olan idare ise kamu idaresidir. İdare Hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kamu hukuku kurallarının bütünüdür. Diğer bir ifadeyle, idare hukuku, […]