Profesyonel yardımla

Yasal haklarınızı öğrenin

Phone

05466824830

  • Havale A. Tanımı MADDE 555- Havale, havale edenin, kendi hesabına, para, kıymetli evrak ya da diğer bir mislî eşyayı havale alıcısına vermek üzere havale ödeyicisini; bunları kendi adına kabul etmek üzere havale alıcısını yetkili kıldığı bir hukuki işlemdir. B. Hükümleri I. Havale eden ile havale alıcısı arasındaki ilişki MADDE 556- Havale, havale edenin havale alıcısına […]