Profesyonel yardımla

Yasal haklarınızı öğrenin

Phone

05466824830

  • BOSANMA HALINDE MADDİ ve MANEVI TAZMINAT A – GENELOLARAK Boşanma kararı ile eşler arasındaki evlilik birligi sona erer .Boşanma eşler açısından bir takım sonuclar dogurur, bunlardan belki de en önemlisi mali sonuçlarıdır. inceleme konumuz, boşanmanın mali sonuçlarından olan maddi ve manevi tazminatın Konuyu düzenleyen Medeni Yasa’nın (MY)143. maddesinin başlığında açıkça “boşanma halinde tazminat” denmiştir. Boşanma […]