Profesyonel yardımla

Yasal haklarınızı öğrenin

Phone

05466824830

  • borçların ifa edilmemesinin sonuçları A. Borcun ifa edilmemesi I. Giderim borcu 1. Genel olarak MADDE 112- Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür. 2. Yapma ve yapmama borçlarında MADDE 113- Yapma borcu, borçlu tarafından ifa edilmediği takdirde alacaklı, masrafı borçluya ait olmak […]