Profesyonel yardımla

Yasal haklarınızı öğrenin

Phone

05466824830

  • Pay ve Sermaye Koyma Borcu BİRİNCİ AYIRIM Pay A) Genel hükümler I – Asgari itibarî değer MADDE 476- (1) Payın itibarî değeri en az bir kuruştur. Bu değer ancak birer kuruş ve katları olarak yükseltilebilir. Anılan itibarî değer Bakanlar Kurulunca yüz katına kadar artırılabilir. (2) Birinci fıkraya aykırı olarak çıkarılan paylar geçersizdir; ancak, pay için […]