Profesyonel yardımla

Yasal haklarınızı öğrenin

Phone

05466824830

  • g) Aykırı iktisap hâlinde elden çıkarma MADDE 385- (1) 379 ilâ 381 inci maddelere aykırı bir şekilde iktisap edilen veya rehin olarak alınan paylar, iktisapları veya rehin olarak kabulleri tarihinden itibaren en geç altı ay içinde elden çıkarılır ya da üzerlerindeki rehin kaldırılır. h) Sermayenin azaltılması MADDE 386- (1) 384 ve 385 inci maddeler uyarınca […]