Profesyonel yardımla

Yasal haklarınızı öğrenin

Phone

05466824830

  • VELÂYET A. Genel olarak I. Koşullar MADDE 335.- Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velâyeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velâyet ana ve babadan alınamaz. Hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velâyeti altında kalırlar. II. Ana ve baba evli ise MADDE 336.- Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti […]