Profesyonel yardımla

Yasal haklarınızı öğrenin

Phone

05053291011

Boşanma

Boşanma; eşler hayattayken, Türk Medeni Kanununda öngörülmüş sebebe dayanarak eşlerden birisinin başvurusu sonucunda evlilik birliğine hakim kararı ile son verilmesidir.
Boşanma nedenleri T.M.K da sayılı nedenlerle mümkün olmakla birlikte bu nedenlerin oluşmasının arkasında eşleri boşanma kararı verdiren saikler farklı da olabilir. Bu saiklerin bir tanesi ya da pek çoğunun mevcudiyeti eşleri boşanma kararı almaya sevk etmektedir. Ana başlıklarıyla zikredersek:
1- Anlam değişikliği; eşlerin kendi hayatlarında eşini konumlandırdığı yerin değişmesi, evlilikten beklentilerinin değişmesi en önemli saiklerden birisidir.
2- Eşitlik, eşdeğerlik, bireysellik anlayışı; evlilik birliğinde eşlerin birbirlerine karşı eşit, eşdeğer haklara sahip olması ve diğer eş tarafından birey olduğunun kabullenilmesi evlilik birliğinin devamı için olmazsa olmazıdır. Eşlerden biri diğerinden kendisini üstün veya üstün haklara haiz görmesi diğer eşin bireyliğini ortadan kaldırıp edilgen hale getirir. Bu durumda diğer eş kabullenme razı olma ya da çaresizlik sonucu diğer eşin eşit birey olma özelliğini kaybetmesine neden olacaktır
Hoşgörü mü? Tanıma mı?
Hoşgörü, Bireyin muhatabının hatalı olduğunu bilerek o hatasına rağmen lütufta bulunarak onu kabul ettiğini ifade eder. Hoş gören hoş görmeyebilir de
Tanıma ise bireyin muhatabını mevcut haliyle değerlendirmeye tabi tutmadan varlığını ve bireyliğini kabul etme halidir. Doğuştan var olduğunu kabul ettiğimiz insan hakları açısından tanıma terimi daha insanidir.
3- Beklentilerin değişmesi ve imkânsızlık halleri;
Eşlerin beklentilerinin değişmesi birlikte yaşama arzusunu da etkiler. Mutlu, müreffeh bir hayat yaşama arzusu, birlikte yaşlanma isteği, çocuk sahibi olma arzusu, düşüncelerin paralelliği, menfaatlerin paralelliği ve ortak menfaat oluşturulması, sevgi, saygı şefkat beklentisi gibi beklentilerin bir kısmının ya da çoğunun değişmesi birlikte yaşama arzusunu etkiler.
4- Yukarıda zikredilenlerin dışında eşine ahlaki ve ceza yasalarına aykırı eylemleri TMK da yazılı boşanma nedenlerinin oluşmasına neden olabilir.

Boşanma kararı aldığınızda sizi boşanma kararına iten olumsuzluklardan en kısa zamanda kurtulmanız boşanma avukatının nitelikli yardımı ile mümkündür.
Boşanma kararı aldığınızda
Çocuğun velayeti ve eşlerin çocukla münasebet kurması
Eşler arasında mal paylaşımı
Nafaka
Kusurlu eşin tazminat ödemesi
Gibi sorunlarla da karşılaşacaksınız. Eğer evliliğiniz bir yılı aşmışsa ve eşiniz ile yukarıdaki konuların tamamında anlaşabiliyorsanız. Boşanma avukatının nitelikli yardımı ile boşanma protokolü hazırlamalı ve anlaşmalı boşanma yolunu tercih etmelisiniz. Bu size zaman tasarrufu sağladığı gibi boşanmaya neden olan olumsuzluklardan en kısa zamanda kurtulmanızı ve yeni bir hayata başlamanızın önündeki engeli kaldırır. Boşanma tek bir duruşmada boşanma protokolünün onaylanmasıyla gerçekleşir ve hemen hayata kaldığınız yerden başlarsınız.
Eşler aralarında anlaşamıyorlarsa veya hukuki şartlar mevcut değilse çekişmeli boşanma ancak T.M.K da sayılı nedenlerin mevcut olduğunun ispatı ile mümkün olacaktır. Çekişmeli boşanmada boşanma nedenlerinin ve diğer ihtilafların ispatı kendisine öz pek çok usulü işlem yapılmasını gerektirir. Bu bilgi ve birikim gerektiren bir iş olup boşanma avukatının nitelikli yardımı dava nedenlerini ve diğer ihtilaflarda haklılığınızı ispatlamada işinizi kolaylaştıracaktır.
Bu durumda Çocuğun velayetinin hangi eşte olacağı, diğer eşin çocukla münasebetinin düzenlenmesi, çocuk malları, çocuğa nafaka tayini, boşanılan eşe nafaka ödeme yükümlülüğü, kusurlu eşin diğerinin maddi ve manevi zararını tazmini, eşler arasında mal rejimi, ortak malların tasfiyesi, edinilmiş mallara katılma yargılamayla çözümlenecek konular olup oldukça meşakkatli bir yol olup boşanma sebeplerinize ek boşanma süreci travması yaşamanıza da neden olabilir. Hayata yeniden başlama süresini kısaltabilirsiniz. Boşanma davası sürdüğü sürece hukuken yeni bir başlangıç yapamazsınız bu sizin hayatınızın kayıp günleri arafta kaldığınız süre boşanma nedenlerinin oluşturduğu travmanın yanında boşanma davası nedeniyle de travmalar yaşamaya devam edersiniz.
Unutmamalısınız ki evliliğiniz sırasında hısımlık ilişkisi yaşadıklarınız boşanma sürecinde hasımlık ilişkisi yaşayacağınız kişilerdir. Boşanma avukatının nitelikli yardımı size bu süreçten en az zararla kurtulmanızı sağlar.