Avukat Kenan Uysal - Av. Kenan UYSAL Hukuk Ofisi

İçeriğe git

Ana menü:

 

Avukat Kenan UYSAL resmi Web sayfalarına hoş geldiniz.


Adalet, haklı ile haksızın ayırt edilmesi suretiyle, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir. Bence, hakkın en kısa süre teslim edilmesidir
Tüm kitabi dinlerde adaletin yer yüzüne hakim kılınması Allah’ın emridir. Her kim ki adalete engel olursa yada yanıltmaya çalışırsa aslında Allah’ın emrine karşı gelmektedir. Kâdir-i mutlak Allah’ın gazabıyla hem yeryüzünde hem hesap gününde karşılaşacaktır. İmtihan edilmediğiniz sınavın kazananı değilsiniz
Eski Yunanlı düşünür Platon (Eflatun) göre, adaletin en yüce erdemlerden biri olduğunu,  insanın ve devletin temel davranış kuralı olduğunu belirtmiş.
Aristo ise, adaletin hareket noktasını eşitlik kavramının oluşturduğunu. bir hukuk düzeni güçsüzleri koruduğu ölçüde adaletli olabileceğini belirtmiştir.
Adalet, devletlerin sarsılmayan temelini teşkil eder. Devletin olduğu yerde Adalet’in olduğunu belirten bu sözün devamın Anyot şu şekilde tamamlamaktadır. Adaletin hakim olduğu yerde, silahın yeri yoktur.
Bu topluluğun devlet olması ve devlet olarak kalabilmesi için adalet en önemli bağlayıcı ilkelerden biridir. Din, dil, ırk olarak çok dağınık olarak gördüğümüz ülkelerin çoğunun devlet olabilmesinin ardında ADALETİN tam ve zamanında gerçekleşen bir şekilde çalışmasının da önemli bir payı vardır.
Hukuk ise, adaletin yerine gelmesini sağlayan bir araçtır. Hukukun hedefi adaletin sağlanması olup, adalette yasalarla sağlanır. Yasaları bildiğiniz gibi yasama organı yapmakta ve mahkemeler/hâkimler kanalı ile yasalar olaylara uygulanmaktadır
Doğru ve yanlış, iyi ve kötü, arasındaki ayrımı belirleyen duyguya vicdan diyoruz. Hâkimler önlerine gelen dosyalarda vicdani kanaatleriyle hüküm vermektedirler.

Avukatlık mesleği; her hak sahibine hakkı teslim etme fonksiyonu olarak ifade edilen adalet mekanizmasının savunan ve talep eden kısmını oluşturmaktadır
Avukatlık mesleği mücadele gerektiren bir hak arama ameliyesidir
Avukatlık, sorun çözme mesleğidir. Bireyin diğer bireylerle ya da devlet idaresiyle karşılaştığı idari yada mali sorunların hallinde avukat yol göstermek, gerektiğinde bireyi bizzat temsil ederek yardımcı olur.
Avukatlık mesleği; her hak sahibine hakkı teslim etme fonksiyonu olarak ifade edilen adalet mekanizmasının savunan ve talep eden kısmını oluşturmaktadır
Avukatlık mesleği mücadele gerektiren bir hak arama ameliyesidir
Avukatlık, sorun çözme mesleğidir. Bireyin diğer bireylerle ya da devlet idaresiyle karşılaştığı idari yada mali sorunların hallinde avukat yol göstermek, gerektiğinde bireyi bizzat temsil ederek yardımcı olur.
Boşanma davalarında, Boşanma avukatı sizin varlığını ya da kapsamını bilmediğiniz boşanmanın mali ve hukuki sonuçlarını sizin için en iyi koşullarda olması için çaba sarfeder.
Ceza davalarında ise ceza avukatı, sanık vekilliğinde suçsuz olan sanığın beraatını ve sanığın suçu kadar ceza almasını suçundan daha fazla ceza almaması için çaba sarfeder
Haklı hukuk mücadelenizde birlikte çalışmaktan adaletin yeryüzüne hakim kılınması için çaba sarfetmekten onur duyarız.
Bu sitede yayımlanan bilgiler yasa metinlerinden oluşmakta olup Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu , Türk Ceza Kanunu yeni yasa metni olup yürürlük tarihinde geçerlidir., ve yasa koyucu tarafından sürekli güncellenmektedir.  Bu nedenle bu sitede yer alan yasa metinleri sadece fikir vermek içindir.

Türk hukukunda  belirli sebeplere dayanarak hakim kararıyla Boşanma sistemi kabul edilmiştir. Buna göre  Boşanma; evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sonlandırılmasıdır. Boşanma kararı verilebilmesi için hukuken geçerli bir evliliğin olması gerekir bu nedenle önce evlilik öncesi nişanlanmayı ve evliliğin geçerliliğini engelleyen halleri de inceleyeceğiz.. Bu bölüme yukarıdaki boşanma davaları butonundan ulaşabilirsiniz. Bu bölümden hukuki bilgiler edinebilirsiniz ancak bu bilgileri edinmiş olmanız boşanma davasını yürütebileceğiniz anlamına gelmez. Davanızı  en iyi boşanma avukatı yürütebilir. boşanma  ile ilgili tv söyleşimize hakkımızda/basında biz bölümünden ulaşabilirsiniz
Sitemizde suç türüne göre tasnif edilen ayrıntılı bilgi verilmiştir. Suçun unsurlarını ayrıntılı şekilde en iyi ceza avukatı belirleyebilir. Sizin haklarınızı en iyi avukat savunur . Bu sitede bulunan bilgiler bilgi verme amaçlı olup biliyor olmanız savunmanızı yapabileceğiniz anlamına gelmez. Sizi en iyi ceza avukatı savunur.
Tasnif edilen ve suçun unsurları işleniş biçimleri anlatılan bölümler; bir insanın kasden öldürülmesi suçu, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel taciz suçu, çocukların cinsel istismarı suçu, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, taksirle adam öldürme suçu, tehdit suçu,  karşılıksız yararlanma suçu, taksirle yaralama suçu, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, parada sahtecilik suçu, şantaj suçu, uyuşturucu kullanmak suçu, güveni kötüye kullanma suçu, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu, neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçu, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama suçu, kasten ihmali davranışla bir insanın öldürülmesi suçu, dolandırıcılık suçu, görevi kötüye kullanmak suçu, hürriyeti tahdit suçu gibi bölümlere CEZA HUKUKU bölümünden
ulaşabilirsiniz
 

İletişim bilgilerimiz ise sadece randevu almanız için verilmiştir.

                                                  
avukat Kenan Uysal

Attorney Kenan Uysal official welcome to Web pages.


Justice, to distinguish between right and wrong, by the observance and fulfillment of the right means. I think it is right to be delivered as soon as
all the religious books to prevail in the face of justice, where is Allah's command. Whoever tries to mislead or obstruction of justice if in fact corresponds to the order of Allah. Is Ka- i do with the wrath of Allah on the day the earth will encounter both accounts. Untested the examination of the winners are not
ancient Greeks thought of Plato (Plato), the justice of the supreme virtue is one of the man's and the state's basic rules of conduct that stated.
Aristotle, justice of the starting point of equality has created. Protect the weak, to the extent that a legal order that justice may be noted.
justice, which is the basis of the collapse of the state. State Justice stating that where there are more of these words Anyot is completed in the following way. Where justice is dominant, the gun has no place.
these communities to remain as the state's statehood and justice is one of the most important binding principles. Religion, language, race, very messy as we have seen most of the countries the state may be after the JUSTICE complete and that took place during the study an important share has.
law, justice is not being done in providing a tool. The goal of the law is to ensure justice, fairness is ensured by the law. As you know, to make laws in the legislature and the courts / judges with channels laws are applied to the events
of right and wrong, good and bad, that determines the sense of the distinction between what we call conscience. In front of the judges in the file are to judge with conviction. Advocacy profession; Delivery of all rights to the rightful owner, expressed as a function of defending and demanding justice mechanisms are part of the legal profession is a challenging seeking justice Amelie Advocacy, problem solving is a profession. Individual encounters with other individuals or the state administration in the settlement of the administrative or financial problems lead attorney, if necessary, by representing that helps individuals personally. Advocacy profession; Delivery of all rights to the rightful owner, expressed as a function of defending and demanding justice mechanisms are part of the legal profession is a challenging seeking justice Amelie Advocacy, problem solving is a profession. Individuals with others, or with the state administration faced administrative or financial problems in settling attorney guidance, if necessary individual himself by representing that helps. Divorce in cases, divorce lawyer, your existence or scope unfamiliar divorce, financial and legal consequences for you in the best conditions that strives to . criminal cases the criminal lawyer, accused mandate guilty in which the defendant's acquittal and the defendant's crime up to take the penalty for the crime more punishment in order to avoid strives right law in your struggle to work together for justice prevail on earth to render the effort are proud. This site information published legal texts is composed of Commercial Code and the Code of Obligations, the Turkish Penal Code and the effective date of the new law is only valid in the text., and is continuously updated by the legislator. Therefore, the legal texts on this site are for guidance only. Turkish law judge's decision based on the specific cause of the divorce system was adopted. Accordingly Divorce; of marriage is terminated by a court decision. The decision to grant the divorce of a marriage must be legally valid, therefore the validity of the marriage before the betrothal and marriage block .. This section will examine the cases of the above are available from the divorce proceedings button. From this section you can find legal information but have acquired this information does not mean that you can execute the divorce case. The best divorce lawyer can conduct your case. TV interview about divorce Us About us / press section can be accessed at our website which is classified according to the type of crime are given detailed information. Elements of the crime can determine the best criminal lawyer in detail. The best lawyers will defend your rights. The information contained in this site is for informational purposes Do not know your defense does not mean that you can do. The best criminal lawyer will defend you. sorting the elements of the offense and discusses the way of processing sections; a man's deliberate killing crimes, sexual immunity against crime, sexual abuse crimes, child sexual abuse crimes, narcotics or stimulants production and trafficking crime, reckless homicide, threatening crime, gratuitous benefit crime, reckless wounding private life, violating the privacy of crime in money forgery, extortion crime, drug use crime, abuse of trust offense, aggravated wounds to the crime, aggravated was intentional injury crime, serious fraud, intentional injury crime, intentional negligence, a man killing crime, guilty of fraud, misconduct use of crime, criminal restraint into sections such as freedom CRIMINAL LAW section

 
avukat Kenan Uysal
 
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön

avukat

boşanma

boşanmaavukatı

cezaaavukatı